Yalova Src, Yalova Psikoteknik 
0538 956 66 87 info@yalovasrc.com

EÄŸitsel Rehberlik


Bireysel  farklılıklardan yola çıkarak öÄŸrencilerimizin daha etkin bir ÅŸekilde öÄŸrenebilmesi için ÖÄŸrenme Ä°zi Programını oluÅŸturduk. EÄŸitim Kurumumuz da her öÄŸrenciye ÖÄŸrenme Ä°zi Programı uygulanır.

ÖÄŸrenme izi programında, her öÄŸrencinin öÄŸrenme haritası çıkarılır. ÖÄŸrencilerin öÄŸrenme stilleri keÅŸfedilerek, süreci destekleyen akademik çalışmalar yürütülür.

 

1.Basamak KeÅŸif: ÖÄŸrencilere, ÖÄŸrenme stili ve Zekâ türleri envanteri uygulanarak, öÄŸrenme stilleri ve zekâ türleri belirlenir.

2.Basamak Bilgi Çantası: ÖÄŸrenciler ile bireysel görüÅŸmeler yapılarak, envanter sonuçları analiz edilir. ÖÄŸrencilere envanter sonuçları doÄŸrultusunda öÄŸrenme stili ile eÅŸleÅŸen çalışma teknik ve yöntemleri hakkında bilgi verilir.

3.Basamak Planlama: ÖÄŸrencilere öÄŸrenme stilleri, ihtiyaçları ve hedefleri doÄŸrultusunda kiÅŸiye özel çalışma planı hazırlanır. BranÅŸ öÄŸretmenleri tarafından ödevlendirmeler yapılır.

4.Basamak Takip: ÖÄŸrencilere verilen çalışma planları ve ödevler düzenli aralıklar ile kontrol edilir.

 

2019 yalovasrc.com All Rights Reserved.