Yalova Src, Yalova Psikoteknik 
0538 956 66 87 info@yalovasrc.com

Kariyer Danışmanlığı


EÄŸitim Seminerleri

 

Profesyonel düzeyde hazırlanmış seminerler, etkili sunum teknikleri kullanılarak Rehberlik Servisi tarafından  ÖÄŸrencilerin kiÅŸisel, akademik ve eÄŸitsel becerilerini geliÅŸtirmeye yönelik eÄŸitim seminerleri düzenlenir. Seminer baÅŸlıklarından bazıları Bilgi Çantası, Motivasyon, Kariyer Adımları vb.

 

Kariyer Planlama

 

ÖÄŸrencilerin uzmanlaÅŸacakları alanlar doÄŸrultusunda kariyer planı hazırlıkları yapılır. ÖÄŸrencilerin yaÅŸ ve geliÅŸim düzeyleri ile orantılı olan baÅŸlangıç seviyesi Kariyer Envanterlerinden Akademik Benlik ve Kendini DeÄŸerlendirme envanteri uygulanır. ÖÄŸrencinin ders baÅŸarısı ile örtüÅŸen, Üniversite ya da lise puan türleri ve programları tanıtılır. Gerek Kariyer Envanterler sonuçları, gerekse öÄŸretmenlerin görüÅŸ ve önerileri doÄŸrultusunda öÄŸrencilerin akademik, sosyal yetenekleri ile ilgi alanları ortaya çıkarılır ve Yüksek öÄŸrenim sınavlarına hazırlık yapacağı uzmanlık alanı belirlenir.

2019 yalovasrc.com All Rights Reserved.