Yalova Src, Yalova Psikoteknik 
0538 956 66 87 info@yalovasrc.com

Psikolojik Sınav Danışmanlığı


Bu programda profesyonel düzeyde kariyer planlama ve yetenek yönetimi çalışmaları yürütülür. Her öÄŸrencinin Kariyer Haritası çıkarılır.

Bu süreç öÄŸrencinin kendini deÄŸerlendirmesi ile baÅŸlar. Bireysel görüÅŸmeler yapılarak, öÄŸrencinin güçlü ve zayıf olduÄŸu alanların belirlemek ve durum analizi yapmak amacı ile SWOT analizi uygulanır. Ardından öÄŸrencilerin yetenek ve becerilerini, yeterliliklerini, kiÅŸilik özelliklerini tüm detayları ile ortaya çıkaracak, profesyonel düzeyde hazırlanmış Kariyer envanterleri uygulanır.

Süreç Mesleki Bilgilendirme ile devam eder. ÖÄŸrenciler gerek bireysel olarak gerekse organize edilecek Kariyer Günleri etkinlikleri ile Üniversiteler, Programlar, Meslekler, Sektörler ve Ä°stihdam olanakları hakkında bilgilendirilir.

Son adımda ise, öÄŸrencinin envanter sonuçları, SWOT analizi ile belirlenen yetenekleri ve ilgi alanları ile mesleklerin ya da sektörlerin özellikleri eÅŸleÅŸtirilerek, bireye özel kariyer haritası çıkarılır.

2019 yalovasrc.com All Rights Reserved.