Yalova Src, Yalova Psikoteknik 
0538 956 66 87 info@yalovasrc.com

SRC Belgesi Dersleri


SRC Belgesi Dersleri

SRC Belgesi Dersleri, SRC Belgesi alacak sürücülerin eÄŸitim alırken hangi konulardan sorumlu olduÄŸunu bilmesi gerekmektedir. SRC Belgesi Sınavına girerken hangi SRC Belgesi Derslerinden sorumlu olduklarını göstermek için bir kaç özet konu hazırladık.

SRC Belgesi Dersleri ile baÅŸarılı olmak için kursumuzda sizlere daha kaliteli ve modern sınıflarda eÄŸitim verilmektedir. SRC Kursuna gelmeden baÅŸarılı olmanız zor olacaktır. SRC Belgesi Ders Saatleri tablomuzdan hangi SRC Dersini kaç saat almanız gerekir, tüm detayları öÄŸrenebilirsiniz.

Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücülerin, kullandıkları araçların performansının bilimsel ve mekanik temellerini öÄŸrenmelerini, otomotiv mühendisliÄŸinin temel kavramlarını tanımalarını ve ekonomik araç kullanmalarını saÄŸlamak amacı ile verilmektedir.

Çalışma ve Dinlenme Süreleri

Karayolu taşımacılığında ücretli olarak çalışan sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine iliÅŸkin ilkeler, Uluslar arası Çalışma Örgütünün (Ä°LO) 1979 yılında 153 Nolu SözleÅŸme ile kabul edildiÄŸi sözleÅŸmede belirtilmiÅŸtir. Ülkemiz 2003 yılında bu sözleÅŸmeyi yasalarımıza katmıştır.

Davranış Psikolojisi

Ä°nsan davranışı ve zihinsel süreçler hakkında ve trafik psikolojisi ile sürücü davranışları konusunda bilgi vermektedir.

Düzenli Yolcu Taşımacılığı

Düzenli yolcu taşımacılığı yapan sürücülere, bu tür bir taşımacılığın yasalara uygun olarak nasıl yapılması gerektiÄŸi, yolcu hakları, taşımacıların sorumluluk ve yükümlülükleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile verilen derstir.

Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı

Sürücüler; gerek Uluslararası, gerekse Yurtiçi taşımacılık yaparken Gümrük iÅŸlemleri ile karşılaÅŸabilmektedirler. Bu sebeple gümrüklerde hangi tür iÅŸlemlerin yapıldığını, bu iÅŸlemleri kimlerin (EÅŸya sahibi-Taşıyıcı-Acente) yapacağını, ne kadar zamanda bitireceÄŸini bilmek zorundadır.

Bu iÅŸlemlerin eksik yapılması veya zamanında bitirilememesi kanuni sorunlara neden olur. Bundan dolayı para veya hapis cezalarına maruz kalabilirsiniz. Dersin amacı, sürücüleri bu konularda bilgilendirmek, iÅŸlerinizi kolay ve hızlı yapabilmenize yardımcı olmak, para ve hapis cezalarından uzakta kalmanızı saÄŸlamaktır.

Güvenli SürüÅŸ Teknikleri

Sürücülerin trafikte güvenli sürüÅŸ tekniklerinden yararlanarak kendilerini ve araçlarını tehlikeler karşısında nasıl güvende tutabileceklerini, yol ve trafik koÅŸullarını en iyi ÅŸekilde tutabilmelerini saÄŸlamak amaçlanmıştır.

Güzergah ve GeçiÅŸ Belgeleri

Karayolu taşımacılığı konusunda yapılan uluslararası sözleÅŸmelerle, uluslararası taşımalarda gerekli olan belgeler ile bu belgelerin temini ve yapılacak iÅŸlemler hakkında sürücüleri bilgilendirmek hedeflenmiÅŸtir.

Harita Okuma Bilgisi

Haritaları kullanan kiÅŸiye bilgi vermek, kullanma usullerini öÄŸretmek, harita okumak ve kara yolculuÄŸunda duyulan harita bilgisi ihtiyacını karşılamak.

Ä°letiÅŸim Teknolojileri

Sürücülere yeni iletiÅŸim teknolojileri ve kullanımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmak ve bu iletiÅŸim teknolojilerinin sürücülere ve firma yetkililerine olan yararlarını ortaya koymak amaçlanmıştır.

İlk Yardım

Hasta ve yaralıların olayın meydana geldiÄŸi yerden, devamlı bakım ve tedavi görecekleri yere götürülünceye kadar geçen altın süre içerisinde hayat kurtarmak, meydana gelecek zararları önlemek veya en aza indirmek ve hayatı devam ettirmek için acil olarak yapılması gereken iÅŸlemler hakkında bilgi ve becerileri sürücülere kazandırmak amacı ile verilmekte olan derstir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Taşınan tehlikeli maddelerin bilimsel özellikleri, etkileri ve tarafların sorumlulukları konusunda sürücülere bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile verilen derstir.

Trafik Kazalarının Önlenmesi

Trafik kazalarına sebep olan faktörlerin neler olduÄŸu ve bu konu ile ilgili Karayolu Trafik Kanunu’ndaki ilgili maddeler, trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller ile motorlu araç kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler konularında sürücüleri bilgilendirmek.

Trafik Kuralları ve Cezalar

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanunda geçen Trafik Kuralları ile hâlihazırda uygulanan Trafik Cezaları konusunda sürücüleri bilgilendirmek ve trafikteki kusurlu davranışları en aza indirmektir.

Turizm Taşımacılığı

Turizm taşımacılığı yapan sürücülere, bu tür bir taşımacılığın yasalar uygun olarak nasıl yapılması gerektiÄŸi, taşımacıların sorumlulukları ve yükümlülükleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

Ulaştırma Mevzuatı

Yolcu, yük ve eÅŸya taşımacılığı yapan sürücülere, ulaÅŸtırma mevzuatının temel kavramlarını anlatmak, ulaÅŸtırma mevzuatıyla ilgili bilgi kazandırmak ve sürücülerin ulaÅŸtırma mevzuatına uygun davranışlar sergilemelerini saÄŸlamak hedeflen derstir.

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma YönetmeliÄŸi kapsamındaki karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak sürücülere, ilgili mevzuatın sürücüler için getirdiÄŸi yasal sorumluluklar ve bu alanda zorunlu olarak yapılması gereken sigortalar hakkında bilgi kazandırmak.

2019 yalovasrc.com All Rights Reserved.