Yalova Src, Yalova Psikoteknik 
0538 956 66 87 info@yalovasrc.com

SRC BELGESÄ° NEDÄ°R ?


SRC BELGESÄ° NEDÄ°R?

Ticari amaç ile yük, yolcu, eÅŸya ve kargo taşımacılığı yapan sürücülere 17.10.1996 – 4199/1 maddesine göre Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiÅŸ bir motorlu taşıtı süren kiÅŸilere ÅŸoför denir.  SRC Belgesi Nedir? Sorusunun cevabı da ; SRC belgesinin açılımı sürücü kelimesinin kısaltılmış halidir.

SRC türü mesleki yeterlilik belgesi 4’e ayrılır;

 1. SRC 1 Belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı
 2. SRC 2 Belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
 3. SRC 3 Belgesi : Uluslararası eÅŸya-kargo taşımacılığı
 4. SRC 4 Belgesi : Yurtiçi eÅŸya-kargo taşımacılığı

SRC Belgesini almak için iki farklı seçeneÄŸiniz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi “Sınavsız SRC” yani “Muafiyet SRC” olarakta tanımlayabiliriz.

Buna göre ticari amaç ile taşımacılık yapan ÅŸoförler 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma YönetmeliÄŸi kapsamında SRC belgesi mesleki yeterlilik eÄŸitimi almak zorundadır. SRC türü mesleki yeterlilik belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücülere para cezası uygulanmaktadır. Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapacak olan sürücüler SRC 2 Belgesi, yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler ise SRC 4 Türü Belge almaları gerekmektedir.

Araç sahiplerinin deÄŸiÅŸen amaçlarına ve kullanım ÅŸekillerine göre almaları gereken belgeler bulunuyor. Bir ehliyetiniz var ise ve ticari araç kullanmak istiyorsanız bunun için mutlaka SRC belgesine sahip olmanız gereklidir.

 

Peki sınavsız SRC belgesi nasıl alınır?

25.02.2003 tarihinden önce ehliyet belgesi bulunan sürücüler SRC Belgelerini Sınavsız almaktadırlar. Sınavsız SRC Belgesi için sizlerden istenilen evraklarınız ile birlikte YALOVA UZMAN SRC Kursu‘na baÅŸvurmanız yeterli olacaktır.

DiÄŸer bir yolumuz ise sınavlı SRC yani normal SRC Belgesi alacak sürücüler için geçerli olan seçenektir. SRC Sınavı‘ndan baÅŸarılı olmanız halinde SRC Belgesialabilmektesiniz.

SRC Sınavlarında toplamda 40 soru sorulmaktadır. 70 puan ve üzerinde almanız durumunda baÅŸarılı sayılırsınız.

SRC Belgesi Alacak Sürücülerde Aranan Åžartlar;

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan ÅŸoförlerin;

 • Taşıtın niteliÄŸine uygun ehliyet belgesine sahip olmaları,
 • Ä°lgili mevzuatın öngördüÄŸü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
 • Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
 • 66 yaşından gün almamış olmaları,
 • Åžoförlük mesleÄŸi bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan saÄŸlıklı olduklarını gösteren bir saÄŸlık raporunu yetkili saÄŸlık kuruluÅŸlarından her beÅŸ yılda bir almaları,
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüÄŸü eÄŸitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
 • UyuÅŸturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti baÄŸlayıcı ceza almamış olmaları,

şarttır.

(2) D3 veya K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kiÅŸilerin kendi adlarına tescil edilmiÅŸ taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kiÅŸilerden birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki ÅŸartlar aranmaz.

2019 yalovasrc.com All Rights Reserved.